Декември 2014

ЦПО към "Рувекс" АД стартира обучение по "Търговско право на ЕС" за служители на Агенция по вписванията.

Обучението се провежда в рамките на проект „Провеждане на обучения по информационни