Февруари 2015

Обучение за професия "Заварчик"

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД организира курс за придобиване на квалификация по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване” и набира обучаеми за група, която ще започне обучение на 23 февруари 2015 г. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.