Април 2015

Семинар "Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти"

Покана за участие

Семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“
 Лектор: инж. Кристина Цалова

място на провеждане – гр. София
период: м. май 2015 г.

 

П Р О Г Р А М А