Октомври 2015

Членство в АЛЦПО

От м. септември 2015 г. ЦПО към "Рувекс" АД членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение.

Приключени обучения на община Костенец

ЦПО към "Рувекс" АД приключи изпълнението на три договора за провеждане на обучения за служители на община Костенец по Оперативна програма "Административен капацитет". Договорите бяха за изпълнение на на обществена поръчка „Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност” в три обособени позиции: