Ноември 2015

Проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”

 „Рувекс” АД подписа  договор за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет, свързан с мерките за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, управлявана от Министерство на енергетиката.