Декември 2015

Проведе се откриващ семинар по проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”

На 12 декември 2015 г. от 11:00 ч. в сградата на „Рувекс” АД  беше проведен откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”.

Откриващ семинар по проект BG04-04-05-17

„Рувекс” АД има удоволствието да Ви покани за участие в откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG04-04-05-17-04/13.11.2015 г.