Септември 2021

Стартираме обучение "Термопомпени инсталации"

Стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации на 18.10.2021г. Обучението ще се провежда в понеделник и сряда от 18:15 часа. Курсът е с продължителност 28 учебни часа (1 месец). Цената му е 360 лв. и може да бъде заплатена на 2 равни вноски. Програмата на обучението е с практическа насоченост. Формата на провеждане на обучението ще бъде съобразена с епидемиологичната обстановка в страната към датата на стартирането му.

Включете се в обучение по Електрически инсталации

Стартираме обучение по част от професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации” на 05.10.2021г. Обучението ще бъде с продължителност 84 уч. ч. (около 3 месеца) и ще се провежда във вторник и четвъртък от 18:00 до 20:50 часа. Формата на обучението ще бъде смесена. Часовете по теория (42 уч.ч.) ще бъдат проведени онлайн. Часовете по практика (42 уч.ч.) се провеждат само в присъствена форма, за да е възможно качественото усвояване на материала. Присъствените занятия ще се провеждат в сграда "Рувекс" - ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" 11.

Обучения за хладилни и климатични техници

Имаме удоволствието да ви съобщим, че ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067,съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.