Януари 2022

Стартираме обучение за хладилни и климатични техници

На 26.01.2022 г. стартираме обучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Обучението ще се проведе на 26 и 27.01.2022 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.
Изпитът ще се проведе на 28.01.2022 г. от 09:30 ч.
Място на провеждане:  гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "проф. Александър Танев" 11, сградата на „Рувекс" АД, ет. 1
Цената на обучението е 320 лв.