Март 2022

Стартираме обучение "Термопомпени инсталации"

На 26.04.2022 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Обучението е с обща продължителност - 30 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат на 26 и 29.04.2022 г. и 11 и 12.05.2022 г. от 18:15 ч. до 21:05 ч. в онлайн форма.

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

На 13.04.2022 г. ще проведем обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност.

Обучението е в онлайн форма и започва в 18:00 часа. Цената му е 60 лв.

След успешно приключване на курса издаваме Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.