Фотоволтаични инсталации

Oбучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации"

Начални дати 10.02.2022 г. и 24.03.2022 г.

Продължителност: 28 учебни часа

Цена: 380 лв.

След успешно преминаване на обучението получавате:
Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката;
Регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР);
Europass приложение.