Фотоволтаични инсталации

Oбучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации"
Начална дата: 14.04.2022 г.
Форма на провеждане на обучението:
Теория – онлайн
Практика – присъствено
Часове на провеждане на теоретичните занятия: от 18:00 ч. до 20:50 ч.
Часове на провеждане на практическите занятия: от 15:00 ч.
Продължителност на обучението: 28 учебни часа
Цена: 380 лв.
След приключване на обучението получавате: Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.