Фотоволтаични инсталации

Поради големия интерес към курса „Фотоволтаични инсталации", който се провежда като част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници", през месец май ще стартираме две обучения.

Очакваме Ви на дати: 16.05.2022 г. и 30.05.2022 г.

Теоретичната част на обучението се провежда онлайн, а практическата – присъствено.

Курсът е с продължителност от 32 учебни часа и цената му е 480.00 лв.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Ако това обучение представлява интерес за Вас не се колебайте да се свържете с нас!