Курс по счетоводство на предприятието стартира на 03.11.2021г.

Стартираме обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство” – Счетоводство на предприятието!

Ако се чудите дали счетоводството е за вас, може да се включите в безплатното ни обучение, в което ще се запознаете с базови понятия и интересни казуси от практиката.

Курсът е подходящ за всички, които желаят да започнат и развиват успешна кариера в областта на счетоводството, включително без базова счетоводна подготовка. Разработен е балансирано – теоретичната част синхронизира с практическото обучение, като целта е да провокира обучаемите самостоятелно да решават и анализират казуси от областта на счетоводната отчетност на нефинансовите предприятия.

Начална дата: 03.11.2021г.
Продължителност: 80 учебни часа (около 3 месеца)
График: понеделник и сряда от 18:30 до 21:20
Форма на обучението: Онлайн
Програма: Предвидените теми в учебната програма съответстват на развитието на теорията, актуалната нормативна уредба в Република България и потребностите на практиката. На разбираем език преподавателите ще обяснят всичко необходимо за правилната организация и счетоводното отчитане на капитала, активите, разчетите, разходите, приходите, финансовите резултати, респ. за годишното счетоводно приключване и годишния финансов отчет, ще се обърне внимание на по-важните показатели за счетоводен анализ и първи стъпки при работа със счетоводен софтуер.
Преподаватели:  доц. д-р Галина Чиприянова и докторант Кирил Лучков
Цена на обучението: 640 лв., която може да бъде заплатена на 2 равни вноски.
Документ: След успешно приключване на обучението издаваме Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Към него можем да издадем Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

При съвременните условия на работа счетоводната компетентност е предпоставка за ефективно и резултатно изпълнение на професионалните задължения.
„Счетоводството е езикът на бизнеса“, нека го усвоим заедно!
За да си запазите място за курса, моля попълнете формата: