Обучения за работа с флуорирани парникови газове на МПС

На 27.04.2022 г. получихме одобрение от Българската Браншова Камара по Машиностроене за провеждане на обучения за работа с флуорирани парникови газове на МПС, съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г.
Обучението се провежда в рамките на един ден. След успешното му преминаване получавате документ за правоспособност с валидност 5 години.
Очакваме Ви!
Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!