Електробезопасност

Учебен център "Рувекс" провежда обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност. Курсовете са в онлайн форма и започват в 18:00 часа. Цената на обучението е 60 лв. След успешно приключване на курса издаваме удостоверение за квалификационна група по електробезопасност. Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Обученията, които провеждаме, се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Включете са в обученията за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, за да извършвате работата си квалифицирано, компетентно и безопасно!

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!