Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Продължителност

един ден

Цена
380.00 лв.
Форма на обучение
Присъствена
Документ
Документ за правоспособност

Обучението за работа с флуорирани парникови газове на МПС се провежда съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014.

След успешното му преминаване се получава документ за правоспособност с валидност 5 години, който се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.

По време на обучението Вие ще:

logo се запознаете с действието на климатичните инсталации (съдържащи флуорирани парникови газове) на моторни превозни средства

logo се запознаете с въздействието върху околната среда на хладилните агенти, които представляват флуорирани парникови газове и със съответните екологични нормативи

logo придобиете общи познания за действието на климатичните инсталации в моторни превозни средства

logo придобиете общи познания за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на моторните превозни средства и за въздействието на емисиите на тези газове върху околната среда (порядък на техния потенциал за предизвикване на глобално затопляне във връзка с изменението на климата)

logo придобиете основни познания за съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 517/2014 и Директива 2006/40/ЕО

logo ще усвоите екологосъобразното извличане на флуорирани парникови газове

logo придобиете познания за общите процедури за извличане на флуорирани парникови газове

logo се научите да боравите с цилиндричен резервоар за хладилен агент

logo усвоите свързването и разскачването на апарата за извличане, съответно към и от сервизните отвори за флуорираните парникови газове на климатичната инсталация на моторното превозно средство

logo се научите да работите с апарат за извличане

  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование
  • 1 бр. снимка паспортен формат