ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕДАГОЗИ

Продължителност

16/32/64 учебни часа

Цена

Зависи от продължителността

Форма на обучение
Присъствена Онлайн
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Всички наши програми са включени в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН. Те са насочени към изграждането на качествено образование чрез внедряване на иновативни методи в преподаването и създаване на позитивна образователна среда. Обученията, които предлагаме, могат да бъдат проведени във Вашата образователна институция, в залите на ЦПО към „Рувекс” АД или изнесени на предпочитано от Вас място.

Одобрени програми:

 1. Интернетиката в образованието – 1 квалификационен кредит;
 2. Учителят в информационния век и виртуалното пространство – 1 квалификационен кредит;
 3. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции – 1 квалификационен кредит;
 4. Ефективно потребление на енергийните източници – 1 квалификационен кредит;
 5. Комуникативни и презентативни умения – 1 квалификационен кредит;
 6. Лидерски умения и повишаване на мотивацията в екипа – 1 квалификационен кредит;
 7. Предприемачество и привличане на средства – 1 квалификационен кредит;
 8. Информационно-управляващи системи в образователните процеси – 1 квалификационен кредит;
 9. Прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – начинаещи – 1 квалификационен кредит;
 10. Позитивно общуване и ефективно взаимодействие в образователна среда – 1 квалификационен кредит;
 11. Обогатяване на образователния процес чрез прилагане на интерактивни методи за преподаване - 1 квалификационен кредит;
 12. Общуване без агресия. Превенция и справяне с агресивното поведение в образователна среда. - 1 квалификационен кредит;
 13. Дуалното професионално обучение - инвестиция в бъдещето - 1 квалификационен кредит;
 14. Прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – напреднали – 1 квалификационен кредит;
 15. Интернетиката в образованието – 2 квалификационни кредита;
 16. Учителят в информационния век и виртуалното пространство – 2 квалификационни кредита;
 17. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции – 2 квалификационни кредита;
 18. Информационно-управляващи системи в образователните процеси – 2 квалификационни кредита;
 19. Позитивно общуване и ефективно взаимодействие в образователна среда - 3 квалификационни кредита;
 20. Общуване без агресия. Превенция и справяне с агресивното поведение в образователна среда. - 3 квалификационни кредита;
 21. Обогатяване на образователния процес чрез прилагане на интерактивни методи на обучение - 3 квалификационни кредита;
 22. Дуалното професионално обучение - инвестиция в бъдещето - 3 квалификационни кредита;
 23. Интернетиката в образованието – 3 квалификационни кредита;
 24. Учителят в информационния век и виртуалното пространство – 3 квалификационни кредити;
 25. Информационна култура и информационна сигурност в образователните институции – 3 квалификационни кредита;
 26. Информационно-управляващи системи в образователните процеси – 3 квалификационни кредита.