Зала за обучение по специалност Възобновяеми енергийни източници

С гордост Ви съобщаваме, че имаме нова зала за обучение, която е оборудвана, спрямо всички изисквания, за провеждане на обучения по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници", курс „Термопомпени инсталации“ и курс „Фотоволтаични инсталации“. Надяваме се да признаете, че ставаме все по-добри.:))) Но ако се съмнявате – убедете се сами!

Очакваме Ви на адрес: гр. София, ул. "Проф. Александър Танев" 11, сградата на „Рувекс" АД, ет. 1, зала „Умение“.

Ще се радваме да ни се доверите, за да бъдем партньори в успеха!