Малка история за професионалното обучение

Във връзка с кампания на Националната агенция за професионално образование и обучение, за популяризиране на дейността на лицензираните центрове, Ви представяме малката история на ЦПО към „РУВЕКС“ АД:

„Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД е открит през 2009 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768.

Първите курсове, които ЦПО към "РУВЕКС" АД провежда, съвместно с Техническия университет в гр. София, са за Обследване за енергийната ефективност и са свързани с основната дейност на фирмата. С течение на времето Центърът разширява своята дейност и към момента предлага широка гама от обучения, като основният акцент се поставя върху курсове от професионално направление „Електротехника и енергетика“.

Нашата малка история описва завършения кръг на едно ползотворно сътрудничество, което започва от необходимостта от обучение и естествено приключва с реализация.

Историята започна през месец ноември 2020 г., когато с нас се свърза г-н Веселин Тодоров, който се интересуваше от курсовете ни по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“. След дългия телефонен разговор установихме, че може да предложим на г-н Тодоров процедура по валидиране на неговите знания, тъй като той беше натрупал значителен отит и имаше задълбочени познания в сферата на ВЕИ. Процедурата по валидиране премина през задължителните си етапи и като естествен завършек на процеса беше издаването на Удостоверение за Валидиране на професионална квалификация по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.

Като Център за професионално обучение, който е открит към акционерно дружество, ние винаги сме били в близък контакт с бизнеса и активно сме търсили информация от работодателите, относно професионалните изискванията, които те имат към служителите си. Опитвайки се да се доближим до реалните условия, с единствената цел нашите обучаеми да са максимално подготвени за работните изисквания, в курсовете ни винаги включваме и практика на реално работно място. Затова съвсем естествено от наша страна беше и опита ни да проучим възможността за сътрудничество с г-н Тодоров, вече не като обучаем, а като партньор, при който курсистите от обучението по част от професия „Електротехник“, специалност „Електрически инсталации“ биха могли да реализират своята производствена практика. Като отговорен работодател, който е заинтересуван от добрата подготовка на служителите си, г-н Веселин Тодоров откликна с готовност на предложението на центъра. Обучаемите от три обучения по част от професия „Електротехник“ вече преминаха производствената си практика във фирма „Мавесто“ ООД.

И за да завършим процеса, така както обещахме в самото начало, можем с гордост да ви съобщим, че трима от момчетата преминали професионалното си обучение по специалност „Електрически инсталации“ в ЦПО към „РУВЕКС“ АД, вече са служители на „Мавесто“ ООД. Особено внимание искаме да насочим и към нашия 32 годишен обучаем Величко Тодоров, който не само започна работа във фирмата, в която беше изпратен на производствена практика, а вече заема и ръководна позиция в нея.

С тази наша малка история искаме да покажем на всички, които все още имат колебание относно перспективите, които предоставя професионалното обучение, че никога не е късно да променят живота си!

Винаги има възможност да поставят началото на нещо ново и вълнуващо. Професионалните курсове откриват нови възможности и променят съдби!“

Надяваме се, че нашата малка история Ви е харесала!