„РУВЕКС” АД със ЗЛАТНА НАГРАДА в годишната класация на КСБ

Изключително сме горди да обявим, че фирма „РУВЕКС” АД е сред наградените със златна награда в годишната класация на КСБ на 31 октомври 2022 г.

Годишната класация на Камарата на строителите в България за фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), е ежегодна церемония, провеждана в рамките на традиционния бал по повод професионалния празник на строителя – Димитровден.

Фирма „РУВЕКС” АД получи приза носител на Златна награда за постигнати добри резултати през 2021 г. в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура.

Класацията се организира и провежда от 3-членна техническа комисия, в състава на която влизат: заместник-председател на КСБ; изпълнителния директор на КСБ и ръководител звено регистър.

В класацията участват български юридически и физически лица, както и клонове на чуждестранни юридически лица, регистрирани на територията на Република България. Класираните фирми на първо място се удостояват със статуетка, изобразяваща в умален вид колоната на хан Омуртаг и сертификат.