Обучение по Фотоволтаични инсталации

Начало на курса
05 Декември 2022
Краен срок за записване
04 Декември 2022

Следващият курс по „Фотоволтаични инсталации" ще започне на 05.12.2022 г. и е с продължителност от 44 учебни часа. Обучението се провежда като част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници".

Теоретичната част на обучението се провежда онлайн в нашата платформа за електронно обучение Moodle, a практическата част се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс, етаж първи, зала „Умение".

В обучението са включени и часове, които се провеждат на реален работен обект.

След успешно полагане на изпитите, по теория и практика, ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и ще бъдете вписани в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Цената на обучението е: 680.00 лв.

Необходимите документи за записване в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
1 бр. снимка паспортен формат.

Форма за записване