Обучение по Термопомпени инсталации

Начало на курса
20 Февруари 2023
Краен срок за записване
19 Февруари 2023

На 20.02.2023 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" – „Термопомпени инсталации“.

Обучението е с обща продължителност от 34 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат в онлайн форма, а практическите занятия ще се проведат присъствено на адрес: ж.к. Младост 4, ул. проф. Ал. Танев № 11, Бизнес сграда Рувекс - зала „Умение“.

Цената на обучението е 620.00 лв.
След края на обучението и успешно полагане на изпитите ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което го легитимира в страните от Европейския съюз.
За да се запишете за обучението е необходимо да ни предоставите следните документи:
Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
Копие от диплома за средно или висше образование;
Снимка в паспортен формат - 1 бр.

Форма за записване