Обучение по Фотоволтаични инсталации

Начало на курса
27 Март 2023
Краен срок за записване
24 Март 2023

Обучението по „Фотоволтаични инсталации" се провежда като част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" и ще започне на 27.03.2023 г.

Теоретичната част на курса се осъществява онлайн в платформа за електронно обучение Moodle, a практическата част се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс, етаж първи, зала „Умение". В обучението са включени и часове, в които се практикува на реален работен обект. Продължителността на курса е 44 учебни часа.

След успешно приключване на обучението ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и ще бъдете вписани в регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Цената на обучението е: 680.00 лв.

Документите, които е необходимо да предоставите, за да се запишете в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
1 бр. снимка паспортен формат.

Форма за записване