Курс Термопомпени инсталации

Начало на курса
19 Април 2023
Краен срок за записване
18 Април 2023

Курсът „Термопомпени инсталации“ ще започне на 19.04.2022 г. Той се провежда като обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 38 учебни часа.

Теоретичната част на обучението се провежда онлайн, чрез платформа за е-обучение Moodle. В платформата се качват учебни материали, достъпът до които е безсрочен. Обучението по практика се провежда в присъствена форма на адрес: гр. София, ул. „Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс, етаж първи, зала „Умение".

Ваши преподаватели ще бъдат инж. Кирил Конов; инж. Христо Върбанов и г-н Кристиян Павлов.

Цената на обучението е 860.00 лв.
След края на обучението и успешно полагане на изпитите ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.
За да се запишете за обучението е необходимо да ни предоставите следните документи:
Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
Копие от диплома за средно или висше образование;
Снимка в паспортен формат - 1 бр.

Форма за записване