Oбучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

Начало на курса
29 Март 2023
Краен срок за записване
28 Март 2023

Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност ще се проведе на 29.03.2023 г. от 09:30 часа.

Обучението се извършва съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Документът, който ще получите при успешно завършване на курса е Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност. Притежаването на този документ е задължително изискване за електротехническия персонал.

Цената на обучението е: 60.00 лв.

Ако желаете да извършвате работата си компетентно и безопасно, Ви каним да  се включете в предстоящото обучение.

 

Форма за записване