Изградена трифазна мрежова фотоволтаична електроцентрала за учебни цели

За да завършим процеса по качествено обучение в сферата на възобновяемите енергийни източници, може да се похвалим с изградена трифазна мрежова фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 кW, която ще се използва за учебни цели. След теоретичните и практическите занятия в лабораторни условия, курсистите от обучението по „Фотоволтаични инсталации“ ще имат възможност да надградят своите знания и умения в реални работна среда.

Трифазната мрежова фотоволтаична електроцентрала е изградена от нашите партньори Еко Енергия Солар ЕООД.