Обучение по специалност Електрически инсталации

Начало на курса
26 Септември 2023
Краен срок за записване
25 Септември 2023

Обучението по част професия „Електротехник“, специалност „Електрически инсталации“ е с начална дата 26.09.2023 г. То ще се провежда в дните вторник и четвъртък от 18:00 до 20:50 часа. Теоретичната част на обучението ще бъде в онлайн форма, а практическата част в присъствена. Практиката ще се провежда в нашите лаборатории, които се намират на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" №11 – Бизнес сграда Рувекс. В курса е включена и практика на реално работно място, която се провежда в партньорска организация.

Продължителността на обучението е 92 учебни часа, а цената му е 1180.00 лв.

След края на обучението и успешно полагане на изпитите Вие ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Kъм удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете за обучението е необходимо да ни предоставите следните документи:

Диплома за средно образование;

Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Електротехник";

Снимка в паспортен формат.

Форма за записване