Курс Слънчеви топлинни инсталации

Начало на курса
20 Септември 2023
Краен срок за записване
19 Септември 2023

На 20.09.2023 г. ще започне курсът "Слънчеви топлинни инсталации", който се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници".

Теоретичната част на курса се осъществява онлайн в платформа за електронно обучение Moodle, a практическата част се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс. Продължителността на курса е 12 учебни часа.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Цената на обучението е 220.00 лв.

Документите, които е необходимо да предоставите, за да се запишете в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
1 бр. снимка паспортен формат.

 

Форма за записване