Нова зала за обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

С удоволствието Ви съобщаваме, че имаме нова учебна зала за всички, които желаят да се запознаят с действията необходими за обслужването, ремонта и въвеждането в експлоатация на агрегати работещи с флуорсъдържащи парникови  газове.

Обученията за работа с флуорсъдържащи парникови  газове се извършват съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Създали сме условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, събиране и съхранение на хладилен агент с цел намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Защото за нас е важно да защитим природата!