Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Начало на курса
30 Септември 2023
Краен срок за записване
29 Септември 2023

Обучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове ще се проведе на 30 септември и 01 октомври 2023 г. от 9:30 часа. Курсът се провежда съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и е предназначен за хладилни и климатични техници.

На 02.10.2023 г. от 14:00 часа пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене, ще се проведе изпитът по теория и практика. Издържалите изпита ще получат документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067 от 01.07.2017 г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:

• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;

• събиране и съхранение;

• монтаж;

• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;

• извеждане от експлоатация.

Цената на обучението е 560.00 лв.

За да се включите в курса е необходимо да ни предоставите следните документи:

  - Копие на диплома за завършено минимум средно образование;

  - 1 бр. снимка паспортен формат.

 

Форма за записване