РУВЕКС АД за поредна година е носител на ЗЛАТНА НАГРАДА

С гордост споделяме с вас, че за поредна година РУВЕКС АД получи ЗЛАТНА НАГРАДА в годишната класация на Камарата на строителите в България. Наградата се присъжда за постигнати добри резултати през 2022 г. в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура.

Годишната класация  на Камарата на строителите в България за строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя, е ежегодна церемония, провеждана в рамките на традиционния бал по повод професионалния празник на строителя – Димитровден.

Класираните строители на първо място във всяка група и раздел се удостояват със статуетка, изобразяваща колоната на хан Омуртаг и сертификат.

Изп. директор на РУВЕКС АД – Борис Славчев прие наградата с благодарност и заяви, че ще продължи да работи с ентусиазъм за успешното реализиране на всички бъдещите проекти.