Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Начало на курса
16 Декември 2023
Краен срок за записване
15 Декември 2023

На вниманието на всички автомеханици!
Ако искате да научите повече за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на МПС, се включете в нашето обучение. То ще се състои на 16.12.2023 г. от 9:30 часа.
Обучението се провежда съгласно мерките по Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014 и включва теоретична и практическа част.
След успешното му преминаване Вие ще получите Удостоверение, издадено от ЦПО към „Рувекс“ АД, и Документ за правоспособност с валидност 5 години, който се издава от Българската браншова камара по машиностроене.
Цената на обучението е 380.00 лв.
За да се включите в курса е необходимо да ни предоставите следните документи:
- Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
- 1 бр. снимка паспортен формат.
Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. 

Форма за записване