Нови професии и специалности в ЦПО към "Рувекс" АД

Уважаеми приятели, партньори и клиенти, имаме удоволствието да обявим, че лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение на Център за професионално обучение към "Рувекс" АД бе допълнена с още 20 професии! Сред тях са професиите "Компютърен аниматор", "Графичен дизайнер", "Организатор на интернет приложения", "Техник на компютърна техника", "Шивач", "Хотелиер", "Фризьор", "Козметик", "Маникюрист-педикюрист" и други.

По силата на Заповед № ИЦПО-63/22.07.2016 г. на председателя на НАПОО, ЦПО към "Рувекс" АД, лицензия № 200912768, вече има правото да извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т.1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от закона за професионалното образование и обучение.

Скоро очаквайте повече информация за новите ни курсове!

Пълен списък на новите професии и специалности:

1.    Професия "Компютърен аниматор", код 213050
1.1. Специалност "Компютърна анимация"”, код 2130501
        степен на професионална квалификация – трета

2.     Професия  „Графичен дизайнер”, код 213070
2.1. Специалност „Графичен дизайн”, код 2130701
        степен на професионална квалификация – трета

3.     Професия: „Оперативен счетоводител”, код 344030
3.1. Специалност: „Оперативно счетоводство”, код 3440301
        степен на професионална квалификация - трета

4.     Професия „Организатор на интернет приложения”, код 482040
4.1. Специалност „Електронна търговия”, код 4820401
        степен на професионална квалификация – трета

5.     Професия „Електротехник”, код 522010
5.1. Специалност: „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108
        степен на професионална квалификация – трета

6.     Професия „Електромонтьор”, код 522020
6.1. Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209
        степен на професионална квалификация – втора

7.    Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030
7.1. Специалност „Възобновяеми енергийни източници”, код 5220308
        степен на професионална квалификация – трета

8.    Професия „Монтьор на електронна техника”, код 523040
8.1. Специалност „Микропроцесорна техника”, код 5230402
        степен на професионална квалификация - втора

9.     Професия: „Техник на компютърни системи”, код 523050
9.1. Специалност: „Компютърна техника и технологии”, код 5230501
        степен на професионална квалификация – трета

9.2. Специалност „Компютърни мрежи”, код 5230502
        степен на професионална квалификация – трета

10.    Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060
10.1. Специалност „Компютърна техника и технологии”, код 5230601
          степен на професионална квалификация – втора

10.2. Специалност „Компютърни мрежи”, код 5230602
          степен на професионална квалификация – втора

11.    Професия „Оператор в производство на облекло”, код 542050
11.1. Специалност „Производство на облекло от текстил”,  код 5420501
          степен на професионална квалификация – втора

12.    Професия „Работник в производството на облекло”, код 542090
12.1. Специалност „Производство на облекло”; код 5420901
          степен на професионална квалификация – първа

13.    Професия „Шивач”, код 542110
13.1. Специалност „Шивачество”, код 5421101
          степен на професионална квалификация – първа

14.    Професия: „Хотелиер”, код 811010
14.1. Специалност: „Организация на дейности в места за настаняване”, код 8110103
          степен на професионална квалификация – втора

15.    Професия: „Камериер”, код 811030
15.1. Специалност „Хотелиерство”, код 8110301
          степен на професионална квалификация – първа

16.    Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
16.1. Специалност: „Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801
          степен на професионална квалификация – втора

17.    Професия „Фризьор”, код 815010
17.1. Специалност „Фризьорство”, код 8150101
          степен на професионална квалификация – втора

18.    Професия „Козметик”, код 815020
18.1. Специалност „Козметика”, код 8150201
          степен на професионална квалификация – втора

19.    Професия „Маникюрист-педикюрист”, код 815030
19.1. Специалност „Маникюр,педикюр и ноктопластика”, код 8150301
          степен на професионална квалификация – втора

20.    Професия „Охранител”, код 861010
20.1. Специалност „Лична охрана”, код 8610102
          степен на професионална квалификация – трета

20.2. Специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103
          степен на професионална квалификация – трета

Mainimage: