Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

На 13.04.2022 г. ще проведем обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност.

Обучението е в онлайн форма и започва в 18:00 часа. Цената му е 60 лв.

След успешно приключване на курса издаваме Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Обучението се извършва съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

За да се включите в обучението е необходимо да попълните следното заявление:

 

Mainimage: