Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

На 10.02.2022г. стартираме обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност.

Курсът е в онлайн форма и започва в 18:00 часа. Цената на обучението е 60 лв. След успешно приключване на курса издаваме удостоверение за квалификационна група по електробезопасност. Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Обученията, които провеждаме, се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Включете се в обученията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, за да извършвате работата си квалифицирано, компетентно и безопасно!

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

За да се включите в обучението, е необходимо да заплатите таксата за обучението и да попълните заявлението тук:

Mainimage: