Обучения с ваучери за работещи

Уважаеми клиенти и партньори,

Център за професионално обучение към „Рувекс“ АД е лицензиран доставчик на обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и отново ще има възможността да Ви предложи услугата обучение с ваучери в рамките на процедура „Ваучери за заети лица“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ поема 85% от цената на обучението.

Заетите лица ще имат възможност да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Целта е те да повишат адекватността на своите способности спрямо нуждите на бизнеса. След преминаване на обученията служителите ще успяват по- професионално да изпълняват своите служебни задължения.

В обученията могат да се включат заети лица, които са:
-        на трудов договор в предприятия извън публичната администрация;
-        със средна или по-ниска степен на образование.

Всяко работещо лице със средно или по-ниско образование ще може да кандидатства за предоставяне на един ваучер за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия и за един ваучер за придобиване на обучение по ключова компетентност.

ЦПО към „Рувекс“ АД може да предложи следните обучения:

ОБУЧЕНИЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕ

ВАШАТА ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОЛУЧЕН ДОКУМЕНТ СЛЕД ОБУЧНИЕТО

1.

Чуждоезиково обучение - английски,  немски, френски, испански, италиански  и руски език

 300 учебни часа

3 нива

700 лв.

105 лв.

Сертификат

2.

Дигитална компетентност

45 учебни часа

250 лв.

37,50 лв.

Сертификат

3.

Обучения за придобиване на  професионална квалификация - първа  степен

300 учебни часа

600 лв.

90 лв.

Свидетелство за професионална квалификация

4.

Квалификация за част от професия  първа степен

200 учебни часа

400 лв.

60 лв.

Удостоверение за професионално обучение

5.

Обучения за придобиване на  професионална квалификация - втора степен

660 учебни часа

1200 лв.

180 лв.

Свидетелство за професионална квалификация

6.

Квалификация за част от професия – втора степен

300 учебни часа

600 лв.

90 лв.

Удостоверение за професионално обучение

7.

Обучения за придобиване на професионална квалификация - трета степен

960 учебни часа

1800 лв.

270 лв.

Свидетелство за професионална квалификация

8.

Квалификация за част от професия – трета степен

600 учебни часа

1125 лв.

168.75 лв.

Удостоверение за професионално обучение

*В рамките на процедурата е предвидено съфинансиране от страна на обучаемия в размер на 15 % от стойността на обучението.
**Обученията се провеждат в удобни за обучаемите време и място.
*** Обученията се реализират при сформиране на група от минимум 10 души.

За първоначално записване за включване в обучение с ваучери можете да попълните формуляра в раздел Обучение>Заявка за обучение с ваучери

Нашият екип е готов да окаже необходимото съдействие при кандидатстването за получаване на ваучери за обучение.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас на
е-mail: 
info@ruvexcenter.com или на тел: 02/976 15 49; 02/976 15 79
0885 990 065; 0889 444 914; 070014014;
адрес: София 1756, бул. "Андрей Ляпчев" 1А

Mainimage: