Обучения в направление "Възобновяеми енергийни източници"

 
ЦПО към „РУВЕКС” АД - асоциран член на ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВАЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДИТЕ, представя
 
Обучения в направление "Възобновяеми енергийни източници"
 
Обученията се организират по проект BUILD UP Skills EnerPro съвместно с Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ и Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд“– София. Обучителните курсове са за част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“.
 
Курсовете в СПГЕ „Джон Атанасов“ ще се проведат през месец ноември -  по 10 учебни часа всяка събота и неделя от месеца (12 и 13 ноември, 19 и 20 ноември, 26 и 27 ноември) в групи от 10 до 15 човека: „Соларни топлинни инсталации“ (60 учебни часа); „Термопомпени инсталации“ (60 учебни часа); „Мини вятърни съоръжения и инсталации“ (60 учебни часа); „Фотоволтаични инсталации“ (60 учебни часа). Цената на съответния курс ще зависи от броя на обучаемите (до 300 лева за обучаем).
 
За повече информация: инж. Йорданка Динкова, тел: +359 895 430 343,e-mail: didanka1956@abv.bg
Срок за регистрация: 10 ноември 2016 г. (при недостатъчен брой регистрирали се, срокът ще се удължи).
 
Mainimage: