Приключени обучения на община Костенец

ЦПО към "Рувекс" АД приключи изпълнението на три договора за провеждане на обучения за служители на община Костенец по Оперативна програма "Административен капацитет". Договорите бяха за изпълнение на на обществена поръчка „Предоставяне на услуги за провеждане на специализирани и екипни обучения и извършване на дейности по информация и публичност” в три обособени позиции:

- Обособена позиция №3: Провеждане на обучение, свързано с необходимостта от IT среда за 22 служители, проведено през м. юли 2015 г.;
- Обособена позиция №4: Провеждане на обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение за покриване на ниво А1 и А2 за 50 служители, проведено в периода април-септември 2015 г.;
- Обособена позиция №5: Провеждане на обучение по екипна ефективност за 40 служители (включително логистика по провеждането) и Провеждане на обучение за мотивация и решаване на конфликти в епкипа за 40 служители (включително логистика по провеждането), проведени през м. май в гр. Велинград и м. юни в гр. Несебър.

Екипът на "Рувекс" АД иска да изрази своята благодарност за добрата съвместна работа със служителите от община Костенец!

Mainimage: