Проект "Твоят час" - извънкласни дейности за ученици

ЦПО към "Рувекс" АД се включи в новата инициатива на МОН - проектът "Твоят час", развиващ специфични знания, умения и компетентности на учениците, финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Екипът на "Рувекс" АД вярва, че този проект ще създаде условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

ЦПО към "Рувекс" АД участва в проекта с предлагани извънкласни дейности по интереси, вярвайки, че предлаганите курсове от нас ще повишат мотивацията в учениците за личностно развитие и усъвършенстване, чрез интерактивни игрови похвати използвани в някой от предлаганите от нас дейности в следните тематични области:

- Предприемачество - извънкласни дейности "Моите бизнес мечти", "Предприемачество и свободен дух", "Каква професия е подходяща за мен?" и "Успешният предприемач";
- Гражданско образование - извънкласни дейности "Тънкости на общуването", "Психология на общуването", "Емоционална интелигентност в децата" и "Комуникативни умения и справяне с конфликти";
- Изкуства и култура - извънкласни дейности "Сръчни ръце" и "Играя и се уча с помощта на фината моторика".

Следвайки тенденциите в пазара на труда и все повече засилващото се търсене на специалисти в сферата на информационните технологии, решихме да дадем възможност на учениците да се докоснат и до този необятен свят с няколко интересни извънкласни дейности по интереси в областите:

Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене - извънкласна дейност "Компютърен свят";
Наука, техника и технологии - извънкласни дейности "Учи английски език чрез игра" и "Забавна археология".

Ще се радваме да достигнем до повече ученици и предлагайки им един нов похват за обучение на желани от тях теми да успеем да реализираме успешно целите на проекта, а именно по-малък брой отпаднали ученици от образователната система, повишена мотивация за учене и развитие, повишени знания, умения и компетентности в желаните от тях области.

Mainimage: