Стартираме обучение "Термопомпени инсталации"

Стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации на 18.10.2021г. Обучението ще се провежда в понеделник и сряда от 18:15 часа. Курсът е с продължителност 28 учебни часа (1 месец). Цената му е 360 лв. и може да бъде заплатена на 2 равни вноски. Програмата на обучението е с практическа насоченост. Формата на провеждане на обучението ще бъде съобразена с епидемиологичната обстановка в страната към датата на стартирането му. При наличие на забрана за провеждане на присъствени обучения часовете по теория (12 уч.ч.) ще бъдат проведени онлайн. Часовете по практика (16 уч.ч.) се провеждат само в присъствена форма, за да е възможно качественото усвояване на материала. Присъствените занятия ще се провеждат в сграда "Рувекс" - ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" 11

След приключване на курса получавате удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете в курса, е необходимо до 11.10.2021г. да заплатите 1-вата вноска от цената на обучението и да подадете заявление в нашия офис (ж.к. Младост 4, ул. „Проф. Александър Танев” 11), към което да приложите:

- медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";

- диплома за средно образование;

- снимка в паспортен формат - 1 бр.

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно, затова побързайте и се включете в курса!

За да си запазите място, моля попълнете формата:

Mainimage: