Стартираме обучение "Термопомпени инсталации"

На 26.04.2022 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Обучението е с обща продължителност - 30 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат на 26 и 29.04.2022 г. и 11 и 12.05.2022 г. от 18:15 ч. до 21:05 ч. в онлайн форма.

Обучението по практика ще се проведе на 18 и 19.05.2022 г. от 18:15 до 21:05 ч. и на 25.05.2022 г. от 16:30 ч. до 21:05 ч. в офиса на „Рувекс“ АД, който се намира на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. проф. Ал. Танев № 11, ет. 1.

На 26.05.2022 г. ще се проведат изпитите по теория и практика от 17.00 часа. Цената на обучението е 460.00 лв.

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете в курса, е необходимо да заплатите цената на обучението и да подадете заявление в нашия офис (ж.к. Младост 4, ул. „Проф. Александър Танев” 11), към което да приложите:
• медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
• копие от диплома за средно или висше образование;
• снимка в паспортен формат - 1 бр.

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

За да си запазите място в курса, моля попълнете следната форма:

Mainimage: