Тест за определяне на нивото по английски език

В секция "Обучения" на сайта вече е активен онлайн тест за определяне на ниво на владеене на английски език за улеснение на желаещите да се обучават по английски език.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната скала:

Ниво А1: 21%-35% 
Ниво А2: 36%-50%
Ниво В1: 51%-66%
Ниво В2: 67%-85%
Ниво С1: 86%-100%

Тестът може да бъде попълнен ТУК. Въвежда се име на попълващия и парола ruvex

Успех!

Mainimage: