44 contactPoint

Успешна учебна година!

Успешна учебна година на милите ни деца, гордите им родители, уважаемите учители и на всички, които никога не спират да се обучават! Пожелаваме ви учебната година да бъде изпълнена със знания, постижения, вдъхновения и забавления! На добър час на всички!