Обучение по Фотоволтаични инсталации

На 13.06.2022 г. ще стартира обучение по „Фотоволтаични инсталации". То се провежда като част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници".
Обучението по теория ще се проведе в онлайн форма, а обучението по практика ще се проведе присъствено в новата ни зала, която се намира на адрес: гр. София, ул. „проф. Ал. Танев“ № 11. 

Продължителността на обучението е 32 учебни часа. Цената му е 480.00 лв.

След успешно преминаване на курса ще получите Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

За да се включите в обучението е необходимо да ни предоставите следните документи:

- Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
- Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
- 1 бр. снимка паспортен формат.

За да запазите място в курса, моля попълнете следната форма: