Oбучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

Oбучението за хладилни и климатични техници се провежда съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Дати на обучението: 19, 20 и 21.03.2022 г.

Следващо обучение: 16, 17 и 18.04.2022 г.

Форма на обучението: Присъствена

Цена на обучението: 320.00 лв.

Изпит: Провежда се пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара по Машиностроене.

Документ, който получавате след успешно завършване на обучението:

Документ за правоспособност (сертификат) с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Необходими документи за включване в обучението:

  - Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
  - 1 бр. снимка паспортен формат.

Очакваме Ви!

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!