Oбучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

Oбучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност ще се проведе на 29.06.2022 г.

Обучението се извършва съгласно: ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Начален час: 18:00 часа

Цена: 60.00 лв.

Форма на обучението: онлайн

Документът,  който ще получите при успешно завършване на обучението: Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал!

За да се включите в обучението е необходимо да попълните следното заявление: