Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Поради големия интерес към oбучението за работа с флуорирани парникови газове на МПС, следващият курс ще се проведе на 24.06.2022 г.

Обучението се провежда съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014. Цената му е 160.00 лв.

След успешното му преминаване ще получите документ за правоспособност (сертификат) с валидност 5 години, който се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.

За да се включите в курса е необходимо да ни предоставите следните документи:
  - Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
  - 1 бр. снимка паспортен формат.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас!