Oбучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Oбучението е предназначено за хладилни и климатични техници. Провежда се съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
Обучението ще се проведе на 16 и 17.04.2022 г. Изпитът ще бъде пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара по Машиностроене и ще се проведе на 18.04.2022 г. Издържалите изпита ще получат документ за правоспособност (сертификат) с валидност 5 години.
За да се включите в обучението е необходимо да ни предоставите следните документи:
  - Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
  - 1 бр. снимка паспортен формат.
Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!