Oбучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Oбучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове ще се проведе на 02 и 03.07.2022 г.

Изпитът пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара по Машиностроене, ще се проведе на 04.07.2022 г. Издържалите изпита ще получат документ за правоспособност, който е с валидност 5 години.

Обучението се провежда съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и е предназначено за хладилни и климатични техници.

За да се включите в обучението е необходимо да ни предоставите:
  - Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
  - 1 бр. снимка паспортен формат.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас!