Английски език

Английски език за възрастни
Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД предлага обучение по английски език за нива от А1 до C1. Всяко ниво е структурирано на раздели, като всеки раздел се фокусира върху специфична граматика, лексика, четене, слушане, говорене и писане.

Курсовете могат да бъдат групови или индивидуални със сложност и продължителност, съобразени с потребностите на обучаемите.

Английски с бизнес насоченост.
Обучението е предназначено за хора, които искат да обогатят лексикалните си познания на английски език в различни области на бизнеса и да изградят практически умения - водене на телефонни разговори, посрещане на посетители, изнасяне на презентации, бизнес преговори и други.

Определяне на ниво на владеене на езика

Ако желаете да определите нивото си на владеене на английски език, може да попълните следния тест.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната скала:

Ниво А1: 21%-35% 
Ниво А2: 36%-50%
Ниво В1: 51%-66%
Ниво В2: 67%-85%
Ниво С1: 86%-100%

Тестът може да бъде попълнен ТУК. За да го попълните, трябва да въведете Вашия имейл адрес и парола ruvex

Пожелаваме Ви успех!