Английски език

Английски език за възрастни
Център Рувекс предлага английски език с общоразговорна насоченост за нива от А1 до C2. Всяко ниво е структурирано на раздели, като всеки раздел фокусира върху специфична граматика, лексика, четене, слушане, говорене и писане.

Курсовете могат да бъдат групови или индивидуални със сложност и продължителност, съобразени с потребностите на обучаемите.

Английски с бизнес-насоченост за нива от A1 до C2.
Обучението е предназначено за хора, които искат да обогатят лексикалните си познания на английски език в различни области на бизнеса и да изградят практически умения - водене на телефонни разговори, посрещане на посетители, изнасяне на презентации, запитвания, поръчки, преговори и други.

Профилирано обучение по английски език в различни професионални области като: човешки ресурси, маркетинг и реклама, право, социално общуване, презентационни умения, автомобили, авиация и др.